Mariska Bouman ReAttach

Mariska Bouman

Mijn naam is Mariska Bouman, geboren op 9 november 1982 te Dordrecht. Samen met mijn gezin woon ik sinds enkele jaren in Apeldoorn en voel ik mij erg op mijn plek in deze prachtige groene omgeving.
Rond mijn 10e jaar wist ik dat ik graag veearts wilde worden. Reuze interessant vond ik het om de achtergronden van pijn en gedragsproblemen bij dieren te onderzoeken. Echter bleken de exacte vakken die als vereiste worden gesteld voor toelating tot de opleiding niet mijn sterke kant. Na veel verwoede pogingen (en hoofdschuddende natuurkunde docenten) kwam er een andere wending aan mijn interesse voor de achtergronden van gedrag. Een menselijke wending, die ontstond door het lezen van een boek over de inzet van paarden bij therapie. Ik worstelde niet langer met het loslaten van mijn droom om veearts te worden en ging psychologie studeren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tijdens deze opleiding heb ik zoveel mogelijk nevenactiviteiten gedaan die te maken hadden met de inzet van dieren in de GGZ. Hieruit volgde dat ik na mijn afstuderen aan de slag kon in de ervaringsgerichte/dierondersteunde therapie. Op deze plek heb ik als professional en als mens veel mogen leren. Waar ik met name van kan genieten is de kracht van de non-verbale interactie. De kracht van de ervaring, van het contact en van aanraking.
Mijn ervaring is dat er niet altijd woorden nodig zijn om te kunnen herstellen van mentale pijn en klachten. Vaker gaat het om het voelen, het terugkomen bij jezelf en het tot rust brengen van het overlopende brein.

Toen in 2015 onze dochter werd geboren en bleek dat zij niet in staat was te horen, ben ik gebarentaal gaan leren. Wat geweldig om nu toch met haar te kunnen communiceren en haar de gelegenheid te kunnen bieden om uiting te geven aan haar gevoel en behoefte aan communicatie. Inmiddels is onze dochter een vrolijke peuter die m.b.v. cochleaire implantaten goed kan horen, maar de gebarentaal blijft haar eerste taal en we leren nog steeds samen door. Voor mij opnieuw een bevestiging van de kracht van contact zonder gesproken taal.

In 2017 kwam ReAttach op mijn pad en volgde ik de opleiding tot ReAttach therapeut. Het non verbale karakter van deze therapie vorm past enorm goed in mijn straatje.
ReAttach is een therapie waarbij de cliënt (m.u.v. het intakegesprek) niet hoeft te praten.
Er wordt gewerkt m.b.v. aanraking (trommelen op de handen) en denkopdrachten. Deze combinatie zorgt er voor dat mensen met psychische klachten weer samenhangend en op eigen kracht te kunnen denken. Iets wat bij psychische klachten vaak niet of moeizaam gaat.
ReAttach is er op gericht om mensen te helpen bij de stress- en emotieregulatie zodat er meer rust in het hoofd/denken ontstaat en er mogelijkheden voor ontwikkeling kunnen worden geactiveerd.
Ik verheug me er op om binnen het team van Praktijk Apeldoorn met deze mooie methode aan de slag te gaan!

Mariska Bouman (MSc, Psycholoog NIP)