Verzekeringen

Vergoedingen Mesologie® 2017

Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend.

Verzekeraars Dekking
Anderzorgonderdeel van Menzis Mesoloog lid van NVVM 29/11 lijst nog niet op website

 • Extra 80% per dag, max. €400 per jaar
 • Jong 80% per dag, max. €200 per jaar

Totaalbedrag is consult inclusief middelen

Aevitae (ook soorttussenpersoon die voorVGZ, Avero en ASRuitvoert, dus afhankelijkvan voorwaardenuitvoerder)
 • Plus: €50 per consult, max €300
 • Top: €50 per consult, max €400
 • Vip: €50 per consult, max €600

Inclusief geregistreerde homeopathie.

Lijst beroepsverenigingen nog niet volledig 6-12-2016:
Gepubliceerd:
Avero vergoedt mesoloog lid van NVVM

VGZ vergoedt conform lijst 2016 (volgens telefonische opgave,wacht op publicatie)

Antroposana (pakketAvero Achmea) Mesoloog lid van NVVM

 • Start €40 per dag, max. €450 per jaar
 • Royaal €40 per dag, max. €740 per jaar
 • Excellent €50 per dag, max. €1100 per jaar

Alle pakketten inclusief geregistreerde middelen. Verder extra:eenmaal 50,- per verzekerde van hetgeen niet onder de dekking valt(bijv. consult boven max. per dag)

Avero Achmea (ZilverenKruis) Mesoloog lid van NVVM

 • Start €40 per dag, max. €450 per jaar
 • Royaal €40 per dag, max. €650 per jaar
 • Excellent €50 per dag, max. €1000 per jaar

Alle pakketten inclusief geregistreerde middelen

Azivo (wordt Menzis 1-1-2017) Mesoloog lid van NVVM

 • Jongerenverzorgd max 80 % per consult, max €200 pj
 • Extraverzorgd 2 max 80 % per consult, max €400 pj
 • Extraverzorgd 3 max 80 % per consult , max €600 pj
Bewuzt (merk van VGZ) Mesoloog in Vergelijk en Kies

 • Bewuzt Alternatief Goed €45 pd, max €250 pj
 • Bewuzt Alternatief Beter €45 pd, max €500 pj
Besured (Cares, merkvan VGZ) Mesoloog in Vergelijk en Kies

 • 80% consult met max €50, max €200 pj
Confior = Menzis niet terug te vinden 29-11-2016

CZ

CZ eist elke 3 maanden een update van het register.

Mesoloog lid van NVVM

 • Jongeren €30 per dag, max. €200 per jaar
 • Gezinnen €40 per dag, max. €350 per jaar
 • 50+ €40 per dag, max. €350 per jaar
 • Basis €30 per dag, max. €250 per jaar
 • Plus €40 per dag, max. €450 per jaar
 • Top €40 per dag, max. €650 per jaar

Totaalbedragen per jaar incl. homeopatische geneesmiddelen

CZDirect (online CZ) Mesoloog lid van de NVVM

 • Basic: 25 per dag, max 200 pj
 • Extra: 25 per dag, max 300 pj

Inclusief alternatieve geneesmiddelen.

De Goudse(= Cares Goudse tak vanVGZ cooperatie)
 • Basis: €50 per consult, max. €300 per jaar, geregistreerde homeopathi max 150
 • Uitgebreid: €50 per consult, max. €400 per jaar, hom max500
 • Totaal : 100%, max. €500 per jaar, hom max 500
 • Top: 100%, max. €600 per jaar, hom max 500

Vergoeding mesologen wacht op lijst Aevitae VGZ 6-12-2016

Delta Lloyd Mesoloog lid van NVVM

 • Zilver €25 per dag, max. €250 per jaar
 • Extra €50 per dag, max. €250 per jaar
 • Compleet €50 per dag, max. €500 per jaar
 • Comfort €50 per dag, max. €1000 per jaar
 • Top €50 per dag, max. €1500 per jaar

Totaalbedrag per jaar incl. homeopatische geneesmiddelen

FBTO (Zilveren Kruis)
 • Module: Alternatieve geneeswijzen max €35,- per consult, max. €500 pj inclusief geregistreerde middelen

Mesologen lid van NVVM

De Friesland Mesoloog moet aangesloten zijn bij de NVVM en RBCZ (en in HBO-register staan van koepelvereniging).

 • Aanvullend standaard max € 40 per dag, max €250 per jaar
 • Aanvullend Extra max €40 per dag, max €500 per jaar
 • Aanvullend optimaal max €40 per dag, max €750 per jaar
Gezondleven-verzekering(samenwerking Avero ACHMEA en EkoPlaza) Mesoloog lid van NVVM

 • Start €40 per dag, max. €450 per jaar
 • Royaal €40 per dag, max. €740 per jaar
 • Excellent €50 per dag, max. €1100 per jaar

Alle pakketten inclusief geregistreerde middelen. Verder extra:eenmaal 50,- per verzekerde van hetgeen niet onder de dekking valt(bijv. consult boven max. per dag)

IAK (of mesoloog wordtvergoed is afhankelijkvan uitvoerder AveroACHMEA, ASR, Menzis,ONVZ of VGZ) IAK Uniek (eigen pakket Avero Achmea)

 • Jong: €200, max € 50 per dag
 • Compact: max €50 per dag, keuze uit budget €400, €250 en 100
 • Compleet: max €50 per dag, keuze uit budget €650, €550 en400
 • Extra compleet: max €50 per dag, keuze uit budget €850,€750 en €650
 • Comfort: max €50 per dag, budget €750
 • Voor uitvoerder VGZ geldt dat zowel qua pakket als beroepsverenigingen VGZ wordt gevolgd (opname inZorggids)
 • Voor uitvoerder Avero geldt dat Avero Achmea wordt gevolgd qua pakket en erkende beroepsverenigingen.
IZA (tak van VGZ cooperatie) Mesoloog opgenomen in Vergelijk en Kies

 • Extra Zorg 1: max 45 per dag, max 250 pj
 • Extra Zorg 2: max 45 per dag, max 450 pj
 • Extra Zorg 3: max 45 per dag, max 650 pj
 • Extra Zorg 4: max 45 per dag, max 850 pj
 • Classic Comfort: max 29 per dag, max 290 pj
Ik! (IAK)

Mesoloog NVVM (lijst Achmea)

Alles-in-1 Beter: €35, max € 250 p/j voor consult

IZZ(Tak van VGZ cooperatie) Mesoloog in Vergelijk en Kies
Regeling extra vergoedingen;

 • Zorg voor Zorg Extra 1: €45, max € 200 p/j voor consult
 • Zorg voor Zorg Extra 2: €45, max € 200 voor consult
 • Zorg voor Zorg Extra 3: €45, max €500 voor consult
Kiemer
 • AV Beter: €25, max € 250 p/j voor consult·
 • AV Best: €35, max € 500 p/j voor consult

Mesoloog lid van NVVM en RBCZ.

Menzis
 • Jongeren Verzorgd ; 80% vergoed, tot maximaal €200 perkalenderjaar
 • Extra Verzorgd 2; 80% vergoed, tot maximaal €400 perkalenderjaar
 • Extra Verzorgd 3; 80% vergoed, tot maximaal €600 perkalenderjaar

Mesoloog lid NVVM

National Academic(risicodrager = VGZ) Mesoloog in Vergelijk en Kies

 • Aanvullend 1 80% consult, max € 50,- per behandeling, max € 200 per jaar
 • Aanvullend 2 100% consult, max € 50,- per behandeling, max € 500 per jaar
 • Aanvullend 3 100% consult, max € 50,- per behandeling, max € 500 per jaar of 70% per consult, max € 50 per behandeling, max € 500-750 per jaar
Ohra Mesologie, lid NVVM, staat in de polisvoorwaarden vermeld.

 • OHRA Aanvullend €250,-, max €45 per dag
 • OHRA Extra Aanvullend €500,-, max €45 per dag
 • OHRA Uitgebreid €750,-, max €45 per dag
ONVZ Zorgverzekeraar Mesologie, lid NVVM

 • Optifit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max 1 behandeling per dag, max. € 250 p/j.
 • Topfit: Behandelaar, max. € 85 per behandeling, max 1 behandeling per dag, max. € 500 p/j
 • Superfit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max 1 behandeling per dag max. € 500 p/j.
OZF Achmea NVVM staat vermeld in de lijst

 • AV compact, max €40 per consult, max €200 per jaar
 • AV royaal, max €50 per consult, max €500 per jaar
PMA (Menzis) NVVM staat vermeld in de lijst

 • JongerenVerzorg: 80 %, max € 200
 • ExtraVerzorgd 2: 80 % max € 400
 • ExtraVerzorgd 3: 80 % max € 600

Totaal bedrag inclusief alternatieve geneesmiddelen.

PNO= ONVZ & VVAA NVVM staat op lijst van erkende beroepsverenigingen.

 • Standaard: max €100 per jaar
 • Keuze: max €250 per jaar
 • Extra: max €350 per jaar
 • Compleet: max €600 per jaar
Promovendum (werktsamen met VGZ) Mesoloog vermeld in Vergelijk en kies;

 • Primair; 80% (maximum € 100) en max €30 per behandeling
 • Royaal; 80% (maximum € 200) en max €30 per behandeling
 • Optimaal; 100% (maximum € 500) en max €30 perbehandeling
 • Excellent; 100% (maximum € 500) en 70% van consult tot€750 en max €30 per behandeling
Take Care Now(Zilveren Kruis)
 • T@ke 2; €40 per consult max €350 per kalenderjaar
 • T@ke3; €40 per consult max €500 per kalenderjaar
Trias = VGZ
UMC zorgverzekeraar VGZ cooperatie Mesoloog vermeld in Vergelijk en kies

 • UMC Extra Zorg 1; €300 per kalenderjaar
 • UMC Extra Zorg 2; €300 per kalenderjaar
 • UMC Extra Zorg 3; €500 per kalenderjaar
 • UMC Extra Zorg 4; €750, per kalenderjaar

Totaal bedrag inclusief homeopatische geneesmiddelen.

UnitedConsumers Zorgcollectief = zie VGZ
Univé (VGZ coöperatie) Mesoloog in Vergelijk en kies

 • Aanvullend goed; €300 per jaar max €45 per dag
 • Aanvullend beter; €500 per jaar max €45 per dag
 • Aanvullend best; €800 per jaar max €45 per dag
 • Jong uitgebreid; €200 per jaar max €45 per dag
 • Vitaal basis; €150 per jaar max € 45 per dag
 • Vitaal uitgebreid; €300 per jaar max €45 per dag
 • Fit &Vrij Pakket; onderdeel van uw zorgtegoed max €45 perdag.

Zorg Select polis heeft 2 alternatieve pakketten:

 • Alternatief 250–> € 250,00 budget per jaar met max €45,00 per dag
 • Alternatief 500–> € 500,00 budget per jaar met max €45,00 per dag
VGZ Mesoloog in Vergelijk en kies

 • Aanvullend goed; €300 per jaar max €45 per dag
 • Aanvullend beter; €500 per jaar max €45 per dag
 • Aanvullend best; €800 per jaar max €45 per dag
 • Jong uitgebreid; €200 per jaar max €45 per dag
 • Vitaal Basis; € 150 per jaar max € 45 per dag
 • Vitaal Uitgebreid ; €300 per jaar max €45 per dag
 • Gemeente pakket compact €150 per jaar
 • Gemeente pakket compleet €300 per jaar
 • Zuid Limburg pakket €300 per jaar max €50 per dag
 • Den Haag pakket €300 per jaar
 • Rotterdam pakket €440 per jaar
VVAA= PNO & ONVZ NVVM staat op de lijst erkende beroepsverenigingen van de VVAA

 • Optimaal; €65 per consult max €250 per jaar
 • Top; €65 per consult max €500 per jaar
 • Excellent; €65 per consult max €500 per jaar

Totaalbedrag inclusief geregistreerde homeopatischegeneesmiddelen.

ZEKUR (Univé) Mesoloog opgenomen in Zekur.nl/zorgvinder (= Vergelijk en Kies)

 • Extra ZEKUR Zorg; €25 per consult, max €250 per jaar

Homeopatische geneesmiddelen die volgens de geneesmiddelenwet zijn geregistreerd.

Zilveren Kruis Achmea Mesoloog aangesloten bij NVVM

 • Aanvullend plus 2 sterren €40 max €450 per kalenderjaar
 • Aanvullend plus 3 sterren €40 max €650 per kalenderjaar
 • Aanvullend plus 4 sterren €40 max €850 per kalenderjaar

Totaalbedrag inclusief homeopatische geneesmiddelen

ZieZo (Zilveren Kruis) Mesoloog aangesloten bij NVVM (zelfde lijst als Zilveren Kruis)

 • ZieZo aanvullend 2: € 250 per jaar, max € 40 per dag
Zorgzaam(speciaal voorwerknemers bijdefensie)
 • 1 ster; max €18,50 per consult max 10 behandelingen per jaar
 • 2 ster; max €18,50 per consult max 20 behandelingen per jaar
 • 3 ster; max €25 per conult max 20 behandelingen per jaar
 • 4 ster; max €35 per consult max 20 behandelingen per jaar
 • 5 ster ; max 35 per consult max 20 behandelingen per jaar
Mesologie wordt in 2017 niet vergoed door de volgende verzekeraars:
De Amersfoortse Interpolis
DSW ENO
Stad Holland (DSW) Salland (ENO)
Zorg en Zekerheid ZorgDirect (ENO)
Ditzo (ASR) Pro Life
ASR