Verzekeringen

Vergoedingen Mesologie® 2018

Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Verzekeraars. Dekking

Anderzorg

onderdeel van Menzis

Mesoloog lid van NVVM

Extra: 80% per dag, max €40 per consult, max. €200 per jaar Totaalbedrag is consult inclusief middelen

Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en ASR uitvoert, dus afhankelijk van voorwaarden uitvoerder)
 • Plus: €50 per consult, max €300
 • Top: €50 per consult, max €400
 • Vip: €50 per consult, max €600
 • Extra €50 per consult, max €350

  Inclusief geregistreerde homeopathie.

  Avero Zilveren Kruis vergoedt mesoloog lid van NVVM VGZ Vergelijk en Kies

Antroposana (pakket Avero Achmea) Mesoloog lid van NVVM

 • Start €40 per dag, max. €450 per jaar
 • Royaal €40 per dag, max. €740 per jaar
 • Excellent €50 per dag, max. €1100 per jaar

  Alle pakketten inclusief geregistreerde middelen. Verder extra: eenmaal 50,- per verzekerde van hetgeen niet onder de dekking valt (bijv. consult boven max. per dag)

Avero Achmea (Zilveren Kruis) Mesoloog lid van NVVM

 • Start €40 per dag, max. €450 per jaar
 • Royaal €40 per dag, max. €650 per jaar
 • Excellent €40 per dag, max. €850 per jaar

  Alle pakketten inclusief geregistreerde middelen

Bewuzt (merk van VGZ) Mesoloog in Vergelijk en Kies

 • Bewuzt Alternatief Goed €45 pd, max €250 pj
 • Bewuzt Alternatief Beter €45 pd, max €500 pj
Besured (Cares)

Mesoloog in Zorgzoeker (lid van RBCZ)

• Studentenzorgverzekering aal-in-1:

80% consult met max €50, max €200 pj

CZ

CZ eist elke 3 maanden een update van het register.

Mesoloog lid van NVVM

 • Jongeren €30 per dag, max. €200 per jaar
 • Gezinnen €40 per dag, max. €350 per jaar
 • 50+
 • Basis
 • Plus
 • Top

€40 per dag, max. €350 per jaar €30 per dag, max. €250 per jaar €40 per dag, max. €450 per jaar €40 per dag, max. €650 per jaar

Totaalbedragen per jaar incl. homeopatische geneesmiddelen

 

CZDirect (online CZ) Mesoloog lid van de NVVM

 • Basic: 25 per dag, max 200 pj
 • Extra: 25 per dag, max 300 pj

  Inclusief alternatieve geneesmiddelen.

FNV Zorg (Menzis) Mesoloog lid NVVM

 • FNV Zorg 2: €40 per consult, max. €400 per jaar
 • FNV Zorg 3: €40 per consult, max. €600 per jaar
 • FNV Zorg 4: €40 per consult, max. €800 per jaar

  Inclusief homeopatische middelen.

Delta Lloyd Mesoloog lid van NVVM

 • Zilver €25 per dag, max. €250 per jaar
 • Extra €50 per dag, max. €250 per jaar
 • Compleet €50 per dag, max. €500 per jaar
 • Comfort €50 per dag, max. €1000 per jaar
 • Top €50 per dag, max. €1500 per jaar

  Totaalbedrag per jaar incl. homeopatische geneesmiddelen

FBTO (Zilveren Kruis)

• Module: Alternatieve geneeswijzen max €35,- per consult, max. €500 pj inclusief geregistreerde middelen

Mesologen lid van NVVM

De Friesland Mesoloog moet aangesloten zijn bij de NVVM en RBCZ (en in HBO- register staan van koepelvereniging).

 • Aanvullend standaard max € 40 per dag, max €200 per jaar
 • Aanvullend Extra max €40 per dag, max €400 per jaar
 • Aanvullend optimaal max €40 per dag, max €600 per jaar

 

IAK (of mesoloog wordt vergoed is afhankelijk van uitvoerder Avero ACHMEA, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ of VGZ) IAK Uniek (eigen pakket Avero Achmea)

 • Jong: €200, max € 40 per dag
 • Compact: max €40 per dag, keuze uit budget €400, €250 en

  €100

 • Compleet: max €40 per dag, keuze uit budget €650, €550 en

  €400

 • Extra compleet: max €50 per dag, keuze uit budget €850,

  €750 en €650

 • Comfort: max €40 per dag, budget €750
 • Voor uitvoerder VGZ geldt dat zowel qua pakket als beroepsverenigingen VGZ wordt gevolgd (opname in Vergelijk en Kies)
 • Voor uitvoerder Avero geldt dat Avero Achmea wordt gevolgd qua pakket en erkende beroepsverenigingen, voor Zilveren Kruis geldt hetzelfde (mesoloog NVVM)

IZA

(tak van VGZ cooperatie)

Mesoloog opgenomen in Vergelijk en Kies

 • Extra Zorg 1: max 45 per dag, max 250 pj
 • Extra Zorg 2: max 45 per dag, max 450 pj
 • Extra Zorg 3: max 45 per dag, max 650 pj
 • Extra Zorg 4: max 45 per dag, max 850 pj
 • Classic Comfort: max 29 per dag, max 290 pj

IZZ

(Tak van VGZ cooperatie)

Mesoloog in Vergelijk en Kies Regeling extra vergoedingen;

 • Zorg voor Zorg Extra 1: €45, max € 200 p/j voor consult
 • Zorg voor Zorg Extra 2: €45, max € 200 voor consult
 • Zorg voor Zorg Extra 3: €45, max €500 voor consult
Kettlitz-Wulfse
 • Start: €40, max € 450 p/j voor consult
 • Royaal: €40, max € 650 p/j voor consult
 • Optimaal: €40, max € 650 p/j voor consult
 • Excellent: €40, max € 850 p/j voor consult
 • Goed verzorgd: €40 per consult, max 20 consulten per jaar

  Mesoloog lid van NVVM en RBCZ. Inclusief homeopatische middelen.

Menzis
 • Jongeren Verzorgd ; maximaal €40 per dag tot maximaal €200 per kalenderjaar
 • Extra Verzorgd 2; maximaal €40 per dag tot maximaal €400 per kalenderjaar
 • Extra Verzorgd 3; maximaal €40 per dag tot maximaal €600 per kalenderjaar

  Mesoloog lid NVVM

 

National Academic (risicodrager = VGZ) Mesoloog in Vergelijk en Kies

 • Aanvullend 1: 80% consult, max € 50,- per behandeling, tot

  maximaal € 200 per jaar

 • Aanvullend 2: 100% consult, max € 50,- per behandeling, tot

  maximaal € 500 per jaar

 • Aanvullend 3: 100% consult, max € 50,- per behandeling, tot

  maximaal € 500 per jaar of 70% per consult, maximaal € 50 per behandeling, maximaal € 500-€ 750 per jaar

OHRA Mesologie, lid NVVM, staat in de polisvoorwaarden vermeld.

 • OHRA Aanvullend
 • OHRA Extra Aanvullend
 • OHRA Uitgebreid

€250 tot maximaal €45 per dag €500 tot maximaal €45 per dag

€750 tot maximaal €45 per dag

ONVZ Zorgverzekeraar Mesologie, lid NVVM

 • Optifit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max 1

  behandeling per dag, max. € 250 p/j.

 • Topfit: Behandelaar, max. € 85 per behandeling, max 1

  behandeling per dag, max. € 500 p/j

 • Superfit: Behandelaar, max. € 65 per behandeling, max 1

  behandeling per dag max. € 500 p/j.

OZF Achmea NVVM staat vermeld in de lijst

 • AV compact: maximaal €40 per consult tot maximaal €200

  per jaar

 • AV royaal: maximaal €50 per consult tot maximaal €500 per

  jaar

PMA (Menzis) NVVM staat vermeld in de lijst

 • JongerenVerzorgd: maximaal €40 per dag tot maximaal €

  200 per jaar.

 • ExtraVerzorgd 2: maximaal €40 per dag tot maximaal € 400

  per jaar.

 • ExtraVerzorgd 3: maximaal €40 per dag tot maximaal € 600

  per jaar.

  Totaal bedrag inclusief alternatieve geneesmiddelen.

PNO

= ONVZ & VVAA

NVVM staat op lijst van erkende beroepsverenigingen.

 • Standaard: maximaal €100 per jaar
 • Keuze: maximaal €250 per jaar
 • Extra: maximaal €350 per jaar
 • Compleet: maximaal €600 per jaar
Promovendum (werkt samen met VGZ) Mesoloog vermeld in Vergelijk en kies;

 • Primair: 80% (maximum € 100) en maximaal €30 per

  behandeling

 • Royaal: 80% (maximum € 200) en maximaal €30 per

  behandeling

 • Ideaal: 100% (maximum € 500) en maximaal €30 per

  behandeling

 • Excellent: 100% (maximum € 500) en 70% van consult tot

  €500-€750 en maximaal €30 per behandeling

Trias = VGZ
UMC zorgverzekeraar VGZ cooperatie Mesoloog vermeld in Vergelijk en kies

 • UMC Extra Zorg 1: €300 per kalenderjaar
 • UMC Extra Zorg 2: €300 per kalenderjaar
 • UMC Extra Zorg 3: €500 per kalenderjaar
 • UMC Extra Zorg 4: €750, per kalenderjaar
 • Totaal bedrag inclusief homeopatische geneesmiddelen.
UnitedConsumers Zorgcollectief = zie VGZ

Univé

(VGZ coöperatie)

Mesoloog in Vergelijk en kies

 • Aanvullend goed: €300 per jaar maximaal €45 per dag
 • Aanvullend beter: €500 per jaar maximaal €45 per dag
 • Aanvullend best: €800 per jaar maximaal €45 per dag
 • Jong uitgebreid: €200 per jaar maximaal €45 per dag

  Zorg Select polis heeft 2 alternatieve pakketten:

 • Alternatief 250: € 250 budget per jaar met maximaal €45,00

  per dag

 • Alternatief 500: € 500 budget per jaar met maximaal €45,00

  per dag

 

VGZ Mesoloog in Vergelijk en kies

 • Aanvullend goed: €300 per jaar tot maximaal €45 per dag
 • Aanvullend beter: €500 per jaar tot maximaal €45 per dag
 • Aanvullend best: €800 per jaar tot maximaal €45 per dag
 • Jong uitgebreid: €200 per jaar tot maximaal €45
 • per dag
 • Vitaal Basis: €150 per jaar tot maximaal € 45 per dag
 • Vitaal Uitgebreid: €300 per jaar tot maximaal €45 per dag
 • Single/Duo: €300 per jaar tot maximaal €45 per dag
 • Gezin Uitgebreid: €300 per jaar tot maximaal €45 per dag
 • Gemeente pakket compact €150 per jaar
 • Gemeente pakket compleet €300 per jaar
 • Zuid Limburg pakket €300 per jaar tot maximaal €50 per dag
 • Den Haag pakket €300 per jaar
 • Rotterdam pakket €440 per jaar
VvAA =PNO&ONVZ NVVM staat op de lijst erkende beroepsverenigingen van de VVAA

 • Optimaal: €65 per consult tot maximaal €250 per jaar
 • Top: €65 per consult tot maximaal €500 per jaar
 • Excellent: €65 per consult tot maximaal €500 per jaar
 • Maximaal 1 behandeling per dag.
 • Totaalbedrag inclusief geregistreerde homeopatische

  geneesmiddelen.

ZEKUR (Univé)

Mesoloog opgenomen in Zekur.nl/zorgvinder (= Vergelijk en Kies) • Extra ZEKUR Zorg: €25 per consult tot maximaal €250 per

jaar

Homeopatische geneesmiddelen die volgens de geneesmiddelenwet zijn geregistreerd.

Zilveren Kruis Achmea Mesoloog aangesloten bij NVVM

 • Aanvullend plus 2 sterren €40 per dag tot maximaal €450

  per kalenderjaar

 • Aanvullend plus 3 sterren €40 per dag tot maximaal €650

  per kalenderjaar

 • Aanvullend plus 4 sterren €40 per dag tot maximaal €850

  per kalenderjaar

 • Totaalbedrag inclusief homeopatische geneesmiddelen
ZieZo (Zilveren Kruis)
 • Mesoloog aangesloten bij NVVM (zelfde lijst als Zilveren Kruis)
 • ZieZo aanvullend 2: € 250 per jaar tot maximaal € 40 per dag
Zorgzaam (speciaal voor werknemers bij defensie)
 • 1 ster; max €18,50 per consult max 10 behandelingen per jaar
 • 2 ster; max €18,50 per consult max 20 behandelingen per jaar
 • 3 ster; max €25 per conult max 20 behandelingen per jaar
 • 4 ster; max €35 per consult max 20 behandelingen per jaar
 • 5 ster ; max 35 per consult max 20 behandelingen per jaar

 

Mesologie wordt in 2018 niet vergoed door de volgende verzekeraars:
De Amersfoortse Interpolis
DSW ENO
Stad Holland (DSW) Salland (ENO)
Zorg en Zekerheid ZorgDirect (ENO)
Ditzo (ASR)
ASR

Mogelijk is uw mesoloog tevens lid van andere beroepsverenigingen, dan kunt u bij hem of haar navragen of de natuurgeneeskundige zorg ook nog elders wordt vergoed. Voorbeelden zijn beroepsverenigingen, als: VBAG, LVNG en BATC.